บริการฝากส่งสินค้าและนำเข้า

ขั้นตอนในการขอที่อยู่เพื่อฝากส่งสินค้า
1. ติดต่อขอที่อยู่ผ่านแบบฟอร์มเมนู “ติดต่อเรา
2. รออีเมล์ตอบกลับพร้อมข้อมูลที่อยู่เป็นไฟล์ PDF
3. จัดส่งสินค้าได้ตามที่อยู่ที่เตรียมให้ท่าน

saharatimport-cargo