ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการ

– $ : ฿ ค่าบริการสั่งซื้อสินค้าไม่มี ค่าบริการรวมอยู่ในเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางร้านกำหนด
– 200 บาท ค่าบริการในการติดต่อสอบถามผู้ขายในต่างประเทศ คำถามทั่วไปเฉพาะอีเมล์
– 500 + 3% บาท ค่าบริการสำหรับติดต่อประสานระหว่างประเทศสำหรับบริษัท
– 300 บาท ใบเสร็จรับเงินมีค่าบริการดำเนินการออกเอกสารด้วย หากต้องการแจ้งทางร้าน

อัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศ

– 730/KG จากอเมริกาทางเครื่องบินมาไทย
– 1200/KG จากอังกฤษทางเครื่องบินมาไทย
– 350/KG จากอเมริกาทางเรือมาไทย

ส่วนต่างปริมาตรทางร้านใช้สูตร กว้าง x ยาว x สูง / 5000 – น้ำหนักจริง =  KG คิดครึ่งราคาแล้วบวกค่าใช้จ่ายกับน้ำหนักจริงตามปกติ สินค้าที่ต้องการระวังจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น ของเล่น ของเบาแต่ใหญ่ ของที่ใช้พื้นที่มากในการจัดส่ง

ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการจัดส่งในประเทศ ทางร้านจัดส่งทาง EMS เป็นหลักคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ปิดรอบทุกสัปดาห์ ไม่อนุญาตให้รวมรอบสินค้า นอกจากจะแจ้งไว้ก่อน

กรณีไม่ได้รับสินค้า

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ผู้ขายระบุ